Sorry inget inlägg i Fredags

posted in: Hem | 0

Nej, det berodde inte på att jag var i samma läge som Kermit. Men det kommer i alla fall att handla om alkohol. För precis som jag trodde. Den ena dagen är den andra lik. Jag var ju inne på det tidigare. Igår gjorde jag ungefär samma saker som i förrgår eller i förrgårsgår  och alla andra jävla pensionärsdagar, så det känns ju lite överflödigt att skriva om det igen.

Idag gör jag ingenting nästan, men jag tänkte ta upp tråden om det här med alkohol och förmågan att prestera på en hög nivå. Jag var ju inne på att jag lutar åt att är lättare för mig att få till något skrivet när jag är lite dragen.

I så fall skulle det ju bli omöjligt att prestera ett bra blogginlägg varje dag, det skulle ju sänka min ekonomi helt om jag skulle behöva dra i mig ett par pavor vin varje kväll. Dessutom skulle jag ju bli grav alkoholist (som vissa andra författare) ganska snabbt.

Det var ju en man som mer vetenskapligt kollade upp detta med alkohol och prestationsförmåga, Ja det är i och för sig många som kollat upp hur det är med prestationsförmågan om man räknar in alla olyckor på arbeten, trafikolyckor mm. men inte på ett vetenskaplig vis som Steve Ballmer på Microsoft,

Steve Ballmer från Microsoft, menar att intag av alkohol förbättrar den kognitiva förmågan, upp till en viss punkt,  optimal prestationsförmåga sker vid ett intag av cirka två öl.

En genomförd studie vid University of Illinois testade den kreativa problemlösningsförmågan hos en grupp män som fick vodka tranbär och snacks och ombads lösa besvärliga tankeproblem. Resultaten var helt olika för de småberusade, som hade en alkoholkoncentration i blodet på 0,075, jämfört med kontrollgruppen.

Förvånande nog hade de i gruppen som var alkoholpåverkade i genomsnitt nio rätt på problemen mot sex korrekta svar från gruppen som inte drack alkohol. Det tog också de berusade männen 11,5 sekunder att svara på en fråga, medan icke berusade männen behövde 15,2 sekunder att svara. Båda grupperna hade jämförbara resultat på en liknande undersökning innan alkoholkonsumtionen började.

Det där ju intressant som faan. Det är ju väldigt små mängder alkohol som skall in i blodet per tidsenhet. Att dra i sig öl för att uppnå exakt rätt koncentration i blodet är ju ganska omöjligt över tid. Man får med all sannolikhet i sig för mycket på sikt och blir helt stenad.

Nu för tiden finns det ju en annan grupp som har ungefär likartat problem och det är diabetikerna. Till den gruppen har det ju ganska nyligen tagits fram en utrustning som automatiskt mäter blodsockerhalten och injicerar nödvändig mängd insulin för att hålla en jämn blodsockerhalt.

Det vore ju inga problem att tillverka en utrustning som reglerar alkoholkoncentrationen i blodet på samma vis och lägga den på Ballmerspik-nivån. Fast det går väl inte i Sverige med vår alkoholpolitik, tänk vad lite skatt de skulle dra in om det kom ut en utrustning som gjorde att folk inte söp sig salongsberusade, för att inte tala om vad besvärligt politikerna skulle få det om folk blev smartare. Smaka på den ni och ha det så bra det går utan Ballmer.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.